Soubor nenalezen 3_1992 O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Aktuální znění.pdf