Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Úřední deska

Úřední deska


22.05.2017 - 12.06.2017
Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 214/2 v ulici Radkovská
(PDF 6,43 MB)

22.05.2017 - 08.06.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavební úřad
(PDF 50 kB)

22.05.2017 - 16.06.2017
Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 18.5.2017
(PDF 1,09 MB)

17.05.2017 - 02.06.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozem. komunikacích - silnice I/23 Telč - Stranná
(PDF 109 kB)

12.05.2017 - 30.05.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na účel. komunikaci p.č. 7604 a p.č. 7605 v k.ú. Telč - křížení železnič. trati Slavonice - Telč
(PDF 98 kB)

10.05.2017 - 12.06.2017
Rozpočtové opatření č. 5-9/2017 (RM č. 62, dne 2.5.2017)
(PDF 351 kB)

10.05.2017 - 12.06.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 a 3/2017 (ZM č.16, dne 24.4.2017)
(PDF 138 kB)

09.05.2017 - 25.05.2017
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy H. Bolíkov - hranice Jihočeského kraje a Kraje Vysočina
(PDF 2,86 MB)

09.05.2017 - 24.05.2017
Usnesení z 62. schůze rady města, dne 2.5.2017
(PDF 715 kB)

05.05.2017 - 12.06.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 13.6. OÚ Žatec
(PDF 1,54 MB)

05.05.2017 - 23.05.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozem. komunikacích - silnice III/40611 Horní Myslová - Mysletice
(PDF 105 kB)

03.05.2017 - 07.07.2017
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva města, dne 24.4.2017
(PDF 6,24 MB)

03.05.2017 - 07.07.2017
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města, dne 24.4.2017
(PDF 588 kB)

25.04.2017 - 30.05.2017
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017, Informace o zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
(PDF 203 kB)

24.04.2017 - 22.06.2017
Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě, 21.6.2017
(PDF 1,95 MB)

24.04.2017 - 30.06.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2016
(PDF 24 kB)

24.04.2017 - 30.05.2017
Finanční úřad - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017
(PDF 274 kB)

20.04.2017 - 06.06.2017
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Říše veřejnou vyhláškou
(PDF 385 kB)

20.04.2017 - 31.05.2017
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
(PDF 335 kB)

12.04.2017 - 27.04.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2016
(PDF 6,77 MB)

05.04.2017 - 05.04.2018
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni - DSO Unesco
(PDF 1,03 MB)

05.04.2017 - 05.04.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2020 - DSO Unesco
(PDF 63 kB)

04.04.2017 - 08.06.2017
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 7.6.2017
(PDF 1,96 MB)

03.04.2017 - 03.04.2018
Závěrečný účet za rok 2016 - Město Telč
(PDF 6,52 MB)

03.04.2017 - 03.04.2018
Oznámení o zveřejnění - Schválená Rozpočtová opatření na rok 2017
(PDF 146 kB)

31.03.2017 - 25.04.2018
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016, Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2016, Závěrečný účet OHR
(PDF 7,04 MB)

28.03.2017 - 28.03.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření pro rok 2017
(PDF 203 kB)

28.03.2017 - 28.03.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na roky 2017 - 2018
(PDF 210 kB)

28.03.2017 - 28.03.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2017
(PDF 196 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022
České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
(PDF 26 kB)

23.03.2017 - 23.03.2022
Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
(PDF 29 kB)

22.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2017 - SVAK
(PDF 51 kB)

22.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2017 - 2018
(PDF 52 kB)

22.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2017
(PDF 52 kB)

20.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice na roky 2017-2019
(PDF 218 kB)

20.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice na rok 217
(PDF 206 kB)

20.03.2017 - 04.04.2019
Oznámení o zveřejnění - schválený Rozpočtový výhled na roky 2018-2021
(PDF 178 kB)

20.03.2017 - 21.03.2018
Oznámení o zveřejnění - schválený Rozpočet na rok 2017
(PDF 175 kB)

16.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpčtových opatření roku 2017 - Mikroregion Telčsko
(PDF 24 kB)

16.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2017-2019
(PDF 27 kB)

16.03.2017 - 02.01.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017
(PDF 24 kB)

28.02.2017 - 28.02.2019
Výroční zpráva za rok 2016
(PDF 331 kB)

24.02.2017 - 31.10.2017
Seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nem. jako vlastník
(PDF 139 kB)

31.01.2017 - 31.01.2019
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2016
(PDF 165 kB)

31.01.2017 - 31.01.2019
Zpráva o vyřizování petic za rok 2016
(PDF 159 kB)

29.02.2016 - 01.03.2018
Výroční zpráva 2015
(PDF 193 kB)

29.01.2016 - 31.01.2018
Zpráva o vyřizování stížností za rok 2015
(PDF 169 kB)
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení


Nařízení č. 1/2017 - O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích
(PDF 1,40 MB)

Vyhláška č. 3/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF 1,45 MB)

Nařízení č. 1/2015 - O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Telče
(PDF 61 kB)

Nařízení č.4/2014 - O provádění zimní údržby na místních komunikacích
(PDF 3,69 MB)

Vyhláška č 3/2014 - O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno
(PDF 416 kB)

Vyhláška č. 2/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče
(PDF 308 kB)

Vyhláška č. 1/2014 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 2/1997 Zásady pro užívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Telči
(PDF 309 kB)

Nařízení č. 2/2013 O vyloučení vstupu občanů do lesa v zájmu jejich zdraví a bezpečnosti
(PDF 698 kB)

Nařízení č. 1/2013 O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(PDF 911 kB)

Vyhláška č. 4/2012 O zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 1/2003 O závazných částech územního plánu Města Telče
(PDF 342 kB)

Vyhláška č. 2/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
(PDF 325 kB)

Vyhláška č. 1/2012 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF 3,88 MB)

Vyhláška č. 2/2011 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2002 Řád veřejných pohřebišt'
(PDF 312 kB)

Vyhláška č. 5/2010 - O místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
(PDF 1,17 MB)

Vyhláška č. 4/2010 - O místním poplatku ze psů
(PDF 1,60 MB)

Vyhláška č. 3/2009 - O zrušení obecně závazné vyhlášky města Telče č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území města Telče
(PDF 350 kB)

Vyhláška č. 3/2008 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 304 kB)

Vyhláška č. 2/2008 O zrušení části obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 298 kB)

Vyhláška č. 1/2008 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 328 kB)

Vyhláška č. 1/2006 - Školské obvody spádových základních škol na území města Telče
(PDF 771 kB)

Vyhláška č. 2/2005 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice
(PDF 1,73 MB)

Vyhláška č. 1/2005 - O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice)
(PDF 1,85 MB)

Vyhláška č. 1/2004 - O systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Telče
(PDF 1,84 MB)

Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče
(PDF 3,11 MB)

Vyhláška č.2/2001 - O znaku města Telče a jeho užívání
(PDF 681 kB)

Vyhláška č. 3/1997 - O zásadách pro udělování cen Města Telče
(PDF 666 kB)

Vyhláška č.3/1992 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a Aktuální znění obecně závazné vyhlášky č. 3/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(PDF 1,12 MB)
 

Opatření obecné povahy


Opatření č.2/2014 - Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče
(PDF 2,53 MB)

Opatření č.1/2014 - Domovní řád domu s pečovatelskou službou
(PDF 2,22 MB)

Opatření č.1/2011 - Řád veřejných pohřebišť
(PDF 1,91 MB)

Opatření č. 2/2011 – vydání územního plánu Telč
(PDF 9,80 MB)
 

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní - Profil zadavatele

Veřejné zakázky malého rozsahu realizované od 23.05.2016 více30.03.2017
 

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města


Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z.s. (300 tis.)
(PDF 298 kB)

Termín uzavření: 24.03.2017, Termín uveřejnění: 24.03.2017, Termín sejmutí: 24.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Sportovní klub Telč, z. s. (500 tis.)
(PDF 284 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - TJ Sokol Telč (220tis.)
(PDF 285 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 16.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - TJ Sokol Telč (70tis.)
(PDF 279 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Společnost telčské místní dráhy, z.s.
(PDF 272 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 14.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - NPÚ-Státní zámek Telč
(PDF 277 kB)

Termín uzavření: 17.03.2017, Termín uveřejnění: 17.03.2017, Termín sejmutí: 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Příjemce - Florbal Telč, z. s.
(PDF 301 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 13.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Diecézní Charita Brno (Nízkoprahové zařízení Zastávka Telč)
(PDF 313 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 13.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Diecézní Charita Brno (charitní pečovatelské služby v Telči)
(PDF 310 kB)

Termín uzavření: 26.01.2017, Termín uveřejnění: 26.01.2017, Termín sejmutí: 20.01.2020
Smlouva o poskytnutí finanačního příspěvku v oblasti kultury - Příjemce fin. příspěvku Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 283 kB)

Termín uzavření: 18.01.2017, Termín uveřejnění: 18.01.2017, Termín sejmutí: 17.01.2020
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Kruh přátel hudby, z. s.
(PDF 278 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Tělocvičná jednota Sokol Telč
(PDF 296 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Sportovní klub Telč
(PDF 311 kB)

Termín uzavření: 12.12.2016, Termín uveřejnění: 12.12.2016, Termín sejmutí: 09.12.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Telč
(PDF 306 kB)

Termín uzavření: 03.11.2016, Termín uveřejnění: 03.11.2016, Termín sejmutí: 04.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 827 kB)

Termín uzavření: 03.11.2016, Termín uveřejnění: 03.11.2016, Termín sejmutí: 04.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 840 kB)

Termín uzavření: 06.10.2016, Termín uveřejnění: 06.10.2016, Termín sejmutí: 07.10.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Croquet Club Dynamo Telč
(PDF 1,22 MB)

Termín uzavření: 04.10.2016, Termín uveřejnění: 04.10.2016, Termín sejmutí: 04.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 757 kB)

Termín uzavření: 14.07.2016, Termín uveřejnění: 14.07.2016, Termín sejmutí: 13.07.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Tělocvičná jednota Sokol Telč
(PDF 308 kB)

Termín uzavření: 14.07.2016, Termín uveřejnění: 14.07.2016, Termín sejmutí: 14.07.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Sportovní klub Telč
(PDF 300 kB)

Termín uzavření: 21.03.2016, Termín uveřejnění: 21.03.2016, Termín sejmutí: 21.03.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění - Příjemce příspěvku - Služby Telč, spol. s r. o.
(PDF 673 kB)

Termín uzavření: 15.02.2016, Termín uveřejnění: 10.03.2016, Termín sejmutí: 15.02.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti kultury - Příjemce příspěvku - Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
(PDF 426 kB)

Termín uzavření: 01.03.2016, Termín uveřejnění: 01.03.2016, Termín sejmutí: 01.03.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění - Příjemce příspěvku Diecézní charita Brno
(PDF 337 kB)

Termín uzavření: 01.03.2016, Termín uveřejnění: 01.03.2016, Termín sejmutí: 01.03.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění - Příjemce příspěvku Diecézní charita Brno
(PDF 299 kB)

Termín uzavření: 04.02.2016, Termín uveřejnění: 09.02.2016, Termín sejmutí: 04.02.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Tělocvičná jednota Sokol Telč
(PDF 309 kB)

Termín uzavření: 08.02.2016, Termín uveřejnění: 09.02.2016, Termín sejmutí: 08.02.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu - Sportovní klub Telč
(PDF 1,02 MB)

Termín uzavření: 04.02.2016, Termín uveřejnění: 09.02.2016, Termín sejmutí: 04.02.2019
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti kultury - Kruh přátel hudby v Telči, z. s.
(PDF 313 kB)

Termín uzavření: 08.10.2015, Termín uveřejnění: 19.10.2015, Termín sejmutí: 08.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 746 kB)

Termín uzavření: 12.10.2015, Termín uveřejnění: 13.10.2015, Termín sejmutí: 12.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace - Ing. Ivan Křen
(PDF 3,24 MB)

Termín uzavření: 09.10.2015, Termín uveřejnění: 13.10.2015, Termín sejmutí: 05.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 3,74 MB)

Termín uzavření: 09.10.2015, Termín uveřejnění: 13.10.2015, Termín sejmutí: 09.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace
(PDF 3,83 MB)
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města 2014-2018


ZM 01/2014
(PDF 276 kB)

ZM 02/2014
(PDF 4,80 MB)

ZM 03/2015
(PDF 499 kB)

ZM 04/2015
(PDF 640 kB)

ZM 05/2015
(PDF 3,51 MB)

ZM 06/2015
(PDF 218 kB)

ZM 07/2015
(PDF 548 kB)

ZM 08/2015
(PDF 1,70 MB)

ZM 09/2016
(PDF 2,35 MB)

ZM 10/2016
(PDF 2,70 MB)

ZM 11/2016
(PDF 3,10 MB)

ZM 12/2016
(PDF 3,09 MB)

ZM 13/2016
(PDF 2,52 MB)

ZM 14/2016
(PDF 5,01 MB)

ZM 15/2017
(PDF 3,10 MB)

ZM 16/2017
(PDF 6,24 MB)


Elektronická podatelna MěÚ Telč

více

Město a samospráva

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

22.05.2017 - 08.06.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavební úřad (PDF 50 kB)

22.05.2017 - 12.06.2017

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 214/2 v ulici Radkovská (PDF 6,43 MB)

22.05.2017 - 16.06.2017

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 18.5.2017 (PDF 1,09 MB)

17.05.2017 - 02.06.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozem. komunikacích - silnice I/23 Telč - Stranná (PDF 109 kB)

12.05.2017 - 30.05.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na účel. komunikaci p.č. 7604 a p.č. 7605 v k.ú. Telč - křížení železnič. trati Slavonice - Telč (PDF 98 kB)

10.05.2017 - 12.06.2017

Rozpočtové opatření č. 5-9/2017 (RM č. 62, dne 2.5.2017) (PDF 351 kB)

10.05.2017 - 12.06.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 a 3/2017 (ZM č.16, dne 24.4.2017) (PDF 138 kB)

09.05.2017 - 25.05.2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy H. Bolíkov - hranice Jihočeského kraje a Kraje Vysočina (PDF 2,86 MB)

09.05.2017 - 24.05.2017

Usnesení z 62. schůze rady města, dne 2.5.2017 (PDF 715 kB)

Aktuality

18.05.2017

Ztráty a nálezyvíce

17.05.2017

Den otevřených dveří v Šašovicích 28. květnavíce

15.05.2017

Telčské listy Květen 2017více

12.05.2017

Rozpočet a závěrečný účet městavíce

09.05.2017

Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářstvívíce

26.04.2017

Tašky na třídění pro občanyvíce

18.04.2017

Výstraha ČHMÚ - vydaná: 18. 4. 2017více

04.04.2017

Místní poplatkyvíce

31.03.2017

Akce v Hitrádiu Vysočinavíce

17.03.2017

Informace o počasívíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 820 návštěvníků, od otevření expozice 18491 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 12:56:03

  Teplota vzduchu:
  22,5 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1015,9 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 7.4
    Sluneční záření: 967 W/m²
 • Kamera LIVE