Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Telčské podzemí

Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.
Podzemí je pojato jako zábavná multimediální expozice. Návštěvníci nahlédnou jak do nitra telčského podzemí v „surovém“ stavu, v jakém dále prochází podél celého telčského náměstí. A rovněž se ocitnou v rekonstruovaných prostorách, kde je prostřednictvím moderních projekčních technologií představeno město Telč a okolí a důležité okamžiky ve vývoji města.

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Podzemí si v tomto roce prohlédlo 1584 návštěvníků, od otevření expozice 11498 návštěvníků.

Vstup ze dvora ZUŠ, náměstí Zachariáše z Hradce 71

Otevírací doba:
duben, květen, říjen
sobota, neděle 10,00; 11,00; 13,00; 14,00 ; 15,00
pondělí - pátek prohlídka po domluvě v Informačním centru
Min. 10 osob pro uskutečnění prohlídky.

červen - září
Rezervační systém na Informačním centru.
Prohlídky od června do září jsou možné po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mailem info@telc.eu
Časy prohlídek úterý až neděle v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.

Telčské podzemí se poprvé otevřelo 6. září 2014 na Den památek.
Již téměř půl tisíce návštěvníků zhlédlo novou expozici telčského podzemí. V množství různých reakcí se objevují ty obdivné, občas ale zazní i ty druhé. Často jsou jen malým nedorozuměním. V případě podobných počinů, a zpřístupnění byť části podzemí pod náměstím velký počin je, to není nic neobvyklého. V informacích, které se k této události objevily v tisku, zapadlo to podstatné. Expozice je ve zkušebním provozu a hledá svou definitivní tvář. Nakonec to tak psal starosta Fabeš v minulých TL. Je zřejmé, že její autory čeká ještě nemalá práce. Především pro cizí návštěvníky musí najít výraznější podobu. Ti jsou zatím do telčských reálií „vtaženi“ několikaminutovým, velmi působivým filmem Dana Svátka. A potom? Průvodce se jakoby „ztratí“. Záměr, aby se návštěvník, s využitím instalované moderní techniky, která umí opravdu „všechno možné“, prováděl sám, je hodný 21. století. Jenže na tohle nejsme moc zvyklí. Nejde o domácí. Ti, co dokáží ovládat velkoplošnou obrazovku, by u ní rádi strávili více času, než je doba prohlídky. Nabídka je úžasná. Ale cizí, kterých bude v budoucnu většina, očekávají nějakou konkrétní sumu informací. O podzemí, o městě, o okolí. Nabízí se řada variant. Vzpomínka na kdysi tolik úspěšný kinoautomat, kdy si jeho návštěvníci sami volili průběh dalšího děje z několika daných možností, je jedna z nich: Historie města, procházka okolím ap. Připomínky k technickým záležitostem jsou buď zmíněným nedorozuměním, nebo patří k dětským nemocem každé podobné instalace a určitě budou vyřešeny. A pak čurající hasič... Samozřejmě, že nejvíce zaujal novináře hledající senzace. Pokud ale nedostane v čase prohlídky konkrétní funkci, bude jeho postava a „vystoupení“ tím nejčastějším, o čem se budou odcházející z expozice bavit. A to určitě není jejím hlavním posláním. Jaké bude podzemí v roce 2015? Záleží i na vás. Navštivte ho, pozorně se dívejte a přemýšlejte. Jak napsal starosta města: K podobě expozice může přispět každý z nás. /z/
Telčské listy 10/2014

Fotografie z podzemí najdete na stránce dole pod mapkou.

TELČSKÉ PODZEMÍ - KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE

Koncepce multimediální expozice Telčského podzemí má za úkol nejenom poučit, ale i pobavit, a to pomocí vyspělých technologií. Celá expozice je zároveň pojata, jako živý projekt, na kterém se do budoucna mohou podílet nejen všichni obyvatelé Telče, ale i sami návštěvníci.

V podzemí je možno vidět a slyšet:
Mistscreeny (virtuální příčky) s projekcí: výpovědí pamětníků, 3D animaci telčského podzemí a domů nad ním. V blízké budoucnosti (březen 2015) pak zdynamizovaný průjezd celým městem, animace o vzniku města aj.
Půlkruhovou projekci s ukázkou časosběrného dokumentu z Telče a blízkého okolí režiséra Daniela Svátka.
Akustickou chodbu s ukázkami: hudby vzniklé v Telči nebo skladeb napsaných pro Telč, čtené Telčské pověsti, básně, ukázky z literatury aj.
Interaktivní podlahu s efekty znázorňujícími vývoj a proměnu města a okolí v různých časových etapách.
Multitouchový interaktivní stůl, fungující jako aktivní databanka a zároveň jakýsi spojník všech ostatních zařízení z expozice (ve stole je databáze všech ostatních obsahů z podzemí). Obsah zahrnuje vše, od historických map a dokumentů až po videa, současné fotografie a interaktivní mapu celého regionu.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD TELČSKÉHO PODZEMÍ
Otevírací doba
Aktuální otevírací dobu naleznete zde.

Počet osob na prohlídku
Maximální počet je 20 osob.

Rezervace prohlídek
Rezervaci prohlídek zajišťuje Informační centrum Městského úřadu Telč - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu.

Ceník vstupného
Ceník vstupného je k dispozici na informačním centru nebo zde.

Pokladna podzemí/zakoupení vstupenek
Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru. Zde je i zahájení prohlídky.

Vstup do podzemí
Zahájení prohlídky u prostor informačního centra. Následně vstup ze dvora Základní umělecké školy, náměstí Zachariáše z Hradce 71.

Organizace prohlídek
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u vstupu do podzemí ve vymezenou dobu. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.
Ve vymezenou hodinu se návštěvníci shromáždí u vstupu do podzemí. Zde pod dohledem průvodce budou vpuštěni do podzemních prostor.
Délka prohlídky – cca 40 min.

Ochranný oděv
Není nutný zvláštní ochranný oděv.

Vybavení návštěvníka
Vzhledem k tomu, že část podzemí není osvětlena, je při její prohlídce nutná svítilna. Svítilnu si návštěvník může zapůjčit při vstupu do podzemí.

Výklad
Výklad v podzemí je v českém jazyce.

Organizační a bezpečnostní pokyny
Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let.
Osobám důvodně podezřelých z požití alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.
Psům a jiným domácím zvířatům není vstup dovolen.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Je zakázáno:

- rušit hlukem nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku (hudbou, zpěvem, křikem, pláčem, používáním přehrávačů, mobilními telefony, a jinými hlasitými projevy a podobnou činností),
- jíst a pít v prostorách podzemí,
- kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje se i na elektronickou cigaretu,
- manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
- jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími, monitorovacími, kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách podzemí,
- jakékoliv znečišťování prostor podzemí,
- jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména dotýkat se stěn a zařízení audiovideo techniky (mimo dotykového stolu) psát nebo malovat po stěnách nebo jinak objekt poškozovat

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Více informací poskytnou pracovníci informačního centra, kontakt:
Informační centrum Městského úřadu Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 407; +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 3. 9. 2014 a je platný do odvolání.

Telčské podzemí, září 2014

Fotografie z telčského podzemí a slavnostního otevření
DSCF6922.JPG
DSCF6922.JPG
DSCF6931.JPG
DSCF6931.JPG
DSCF6949.JPG
DSCF6949.JPG
DSCF6953.JPG
DSCF6953.JPG
DSCF6959.JPG
DSCF6959.JPG
DSCF6971.JPG
DSCF6971.JPG
DSCF6972.JPG
DSCF6972.JPG
DSCF6973.JPG
DSCF6973.JPG
DSCF6982.JPG
DSCF6982.JPG
DSCF6983.JPG
DSCF6983.JPG
DSCF6984.JPG
DSCF6984.JPG
DSCF6989.JPG
DSCF6989.JPG
DSCF6992.JPG
DSCF6992.JPG
IMG_5274.jpg
IMG_5274.jpg
IMG_5319.jpg
IMG_5319.jpg
IMG_5340.jpg
IMG_5340.jpg
IMG_5373.jpg
IMG_5373.jpg
IMG_5375.jpg
IMG_5375.jpg
IMG_5454.jpg
IMG_5454.jpg
IMG_5458.jpg
IMG_5458.jpg
IMG_5574.jpg
IMG_5574.jpg
IMG_5587.jpg
IMG_5587.jpg
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (24.04.2014) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (30.05.2016) Iveta Jakšlová (11.05.2016)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

31.05.2016 - 16.06.2016

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (PDF 332 kB)

30.05.2016 - 15.06.2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 26. 5. 2016 (PDF 360 kB)

30.05.2016 - 15.06.2016

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 15. 6. 2016 od 8:00 - 12:00 hod. (PDF 473 kB)

26.05.2016 - 13.06.2016

Veřejná vyhláška - výzva k převzetí písemností - M. Svobodová (PDF 219 kB)

25.05.2016 - 08.06.2016

Usnesení z 38. schůze rady města, dne 18. 5. 2016 (PDF 339 kB)

25.05.2016 - 07.06.2016

Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu - silnice I/38 v úseku Hladov - Želetava (PDF 364 kB)

24.05.2016 - 09.06.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití pozemku p. č. 206/13 v k. ú. Nevcehle (PDF 1,13 MB)

24.05.2016 - 07.06.2016

Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, která se koná 6. června 2016 (PDF 164 kB)

24.05.2016 - 09.06.2016

Zveřejnění záměru města vypůjčit nebo pronajmout nebytové prostory v budově Masarykova 330 Telč pro Sdílení o. p. s. (PDF 606 kB)

Aktuality

31.05.2016

Telčské léto 2016více

27.05.2016

Ztráty a nálezyvíce

24.05.2016

Výstraha ČHMÚ - vydaná: úterý 24. 5. 2016více

19.05.2016

Stavba Vysočiny, hlasujte pro zimní stadion Telčvíce

18.05.2016

Rozpočet a závěrečný účet městavíce

18.05.2016

Projednání návrhu studie revitalizace sídliště Jana Žižkyvíce

18.05.2016

Oznámení FÚvíce

16.05.2016

Telčské listy Květen 2016více

12.05.2016

Místní poplatkyvíce

12.05.2016

Cestovní doklady pro dětivíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 1584 návštěvníků, od otevření expozice 11498 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Čokoláda z Telče, 2013

  Sladká Telč
  Jednota Moravské Budějovice, která provozuje velkoprodejnu v Dačické ulici, přišla v předvánoční době ve svých prodejnách s nabídkou dárkového balení 10 dkg čokolády. My tak můžeme poprvé uvést titulek Sladká Telč. Telčské listy 12/2013
  Čokoláda z Telče, 2013
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech
 • Kamera LIVE