Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Roštýnská obora (Doupě)

Rozsáhlý komplex bučin v okolí hradu Roštejn a západně od něj, asi 2 km severně od obce Doupě v Jihlavských vrších.

Katastrální území: Doupě

Výměra: 31,88 ha

Nadmořská výška: 618 - 674 m

Vyhlášeno: 1977

Předmětem ochrany je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, pozůstatek bývalé Roštejnské obory.

Květena:

Lesní porosty odpovídají svým charakterem chudým bikovým bučinám svazu Luzulo-Fagion. Převládá buk lesní (Fagus sylvatica), ve značném podílu je zastopen smrk ztepilý (Picea abies), vzácně se vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné patro je relativně chudé, tvořené běžnými druhy jako jsou např. ostřice kulkonosá (Carex pilulifera), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a bika chlupatá (Luzula pilosa). Podstatně pestřejší je lesní vegetace na humózních sutích v okolí hradu. V dřevinném patře se prosazuje javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vzácněji také lípa malolistá (Tilia cordata) a ustupující jilm horský (Ulmus glabra). V podrostu se vyskytují některé druhy květnatých bučin a suťových lesů, např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum) aj. Na skalách roste osladič obecný (Polypodium vulgare). Ze vzácnějších druhů chorošovitých hub byly v chráněném území nalezeny např. smolokorka buková (Ischnoderma resinosum), pórnatka krásnopórá (Junghuhnia nitida), houbovec bobří (Lentinellus castoreus) a nově popsaný druh outkovečka cizopasná (Antrodiella parasitica).

Zvířena:

V posledních letech je zde intenzivně studována fauna motýlů. Výsledky tohoto výzkumu jednoznačně dokazují unikátnost lokality. Z charakteristických druhů listnatého lesa je nutno poukázat na výskyt různorožce černopásného (Fagivorina arenaria), šedokřídlece zelenavého (Acasis viretata) a šedavky bučinové (Apamea illyria). Píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata) je bioindikačním druhem podmáčených smrčin a spolu s osenicí Dahlovou (Diarsia dahlii) patří k velmi vzácným, avšak charakteristickým druhům Českomoravské vrchoviny. Smíšené lesní porosty se starými stromy jsou vhodným prostředím pro některé vzácnější druhy ptáků. Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius) a lejsek malý (Ficedula parva). Občas zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). Ve věži hradu hnízdí několik párů poštolky obecné (Falco tinnunculus). Sklepení hradu je zimovištěm netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a n. ušatého (Plecotus auritus).


Okolí hradu je již po staletí ovlivněno lidskou činností. Gotický hrad Roštejn byl založen před polovinou 14. století pány z Hradce, odtud je také odvozeno jeho jméno (původně Rosenstein, tj. Růžový kámen). První zmínka o oboře je v urbáři Zachariáše z Hradce z roku 1580. V této době byl již hrad renesančně přestavěn do dnešní podoby loveckého hrádku. V oboře byli od 16. století chováni jeleni a mufloni, později přibyli daňci a černá zvěř. Obora o výměře 288 ha byla udržována až do roku 1945, kdy zanikl i chov zvěře. Díky tomuto využití zůstal zachován přírodě blízký charakter lesních porostů. V chráněném území se v současnosti nachází výzkumná plocha lesnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně.
VLOŽIL: Terezie Veselá (10.10.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

20.10.2017 - 31.10.2017

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města dne 30.10.2017 (PDF 220 kB)

19.10.2017 - 03.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky el. energie, dne 2.11.2017 (PDF 42 kB)

18.10.2017 - 02.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky el. energie, dne 1.11.2017 (PDF 44 kB)

18.10.2017 - 03.11.2017

Oznámení vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin (PDF 107 kB)

17.10.2017 - 02.11.2017

Veřejná vyhláška o oznámení možnosti vyzvednutí písemnosti Zdeněk Vonderka (PDF 209 kB)

16.10.2017 - 16.11.2017

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 13.10.2017 (PDF 1,32 MB)

12.10.2017 - 30.10.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozem. komunikacích - oprava silnice III/11261 Mrákotín - Částkovice - Hostětice - křiž I/23 (PDF 105 kB)

12.10.2017 - 05.01.2018

Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba, 4.1.2018 (PDF 1,13 MB)

11.10.2017 - 02.01.2018

Oznámení o ukončení praxe MUDr. Marie Stříteská (PDF 143 kB)

Aktuality

19.10.2017

Informace o počasívíce

19.10.2017

Stopy polských rodů v ČRvíce

16.10.2017

Telčské listy Říjen 2017více

13.10.2017

Ztráty a nálezyvíce

11.10.2017

Oznámení o ukončení praxe MUDr. Marie Stříteskávíce

11.10.2017

Místní poplatkyvíce

04.10.2017

Pracovní příležitostivíce

02.10.2017

Věž sv. Ducha uzavřenavíce

27.09.2017

Oznámení uzavírky silnice II/112 v ulici Batelovská v obou směrech v místě vjezdu do areálu bývalého internátu od 1.10. do 31.10. 2017více

26.09.2017

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5336 návštěvníků, od otevření expozice 23007 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 21:59:04

  Teplota vzduchu:
  8,9 °C
  Rychlost větru:
  3,2 km/h
  Tlak vzduchu:
  1018,6 hPa
  Denní srážky:
  0,3 mm
  UV: 0.0
    Sluneční záření: 0 W/m²
 • Kamera LIVE