Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Vnislav a Běla

Za dávných časů žila v Telči v překrásném, sgrafity zdobeném domě na náměstí líbezná dívka, která si svým zjevem, úsměvem a jednáním každého podmanila. Tu dívku si zamiloval mladý rytíř Vnislav, který byl synem bohatého dačického šlechtice. Často stával pod jejími okny a čekal; až se Běla z některého vykloní a na něj se usměje. A Běla se ráda na Vnislava usmívala, neboť i on se jí líbil. Jejich láska rostla tak, že už nechtěli jeden bez druhého žít. Přísahali si věrnost. Když pak byl Vnislav nenadále povolán k vojsku, myslela Běla, že jí to srdce utrhne. Vnislavova nepřítomnost se stala pro Bělu opravdovou zkouškou.

V té době se o její ruku ucházelo mnoho spanilých nápadníků, ale ona, vědoma si své přísahy, všem odolávala a dlouho zůstávala Vnislavovi věrnou. Ten se však stále nevracel. Když se o ni začal ucházet mladý, pohledný a bohatý Lomelín, pán na Roštýně,a když i její rodiče naléhali, aby na Vnislava zapomněla, že ten už se nevrátí, neboť asi někde v boji padl, dala se Běla přemluvit.

Chystala se bohatá svatba. Jejich svatbě mělo být požehnáno v kostelíku sv. Vojtěcha u Studnic a odtud se měli svatebčané odebrat na hrad Roštýn. Tam byla přichystána bohatá hostina, hudba a tanec.

Když nevěsta s ženichem jeli nazdobeným kočárem do studnického kopce, přihodilo se neštěstí. Ulomilo se u kočáru kolo a ten se převrhl. Nevěsta již nechtěla do jiného kočáru vstoupit, viděla v tom zlé znamení, a tak do kostela přišli pěšky. Tam jim bylo bez překážek požehnáno a svatebčané mohli šťastně odjet na Roštýn.

Stalo se však, že téhož dne se vrátil do Telče Vnislav. Těšil se, že se setká se svou milou. Místo toho se však dozvěděl krutou pravdu, že již patří jinému. Pojala ho lítost a také vztek a bez rozmýšlení se rozjel na hrad Roštýn, aby svou potupu a Bělinu nevěru pomstil. Když u brány pobil stráže, které ho nechtěly do hradu vpustit, proklál mečem i svého soka Lomelína.

Zatím přichvátali jiní zbrojnoši, Vnislava zajali a odvedli do Telče do vězení. Tu si Běla připomněla, jak Vnislavovi svou nevěrou ublížila, když svůj slib porušila. Znovu si připomněla všechny krásné chvilky, které s ním prožila, znovu v ní vzplanula láska k němu, a tak mu chtěla alespoň být nablízku, když už mu jinak nemohla pomoci. Vnislav byl odsouzen. Když ho vedli na popravu, šibeniční zvonek na radnici zvonil a on kráčel mezi katy kolem oken domu, kde Běla bydlela. Znovu si Běla uvědomila, že tím neštěstím je ona vinna. Vrhla se z okna arkýře, v němž pobývala, a zůstala na místě ležet mrtva. Konečně Vnislava dovedli ke stinadlu, jež stálo na křižovatce silnice novoříšské a staroříšské, mezi dnešním hotelem U nádraží a sokolovnou. Tam byl popraven a oba nešťastní milenci tam byli uloženi do společného hrobu. K uctění jejich památky tu byl vztyčen kříž a zasazeny tři topoly. při stavbě silnice k nádraží koncem 19. století byly topoly poraženy a kříž přenesen stranou. Dnes stojí tento kříž na Oslednicich. Kosti milenců byly s kostmi ostatních popravených uloženy na hřbitově u sv. Anny.

Je tomu již dávno, co se tento příběh udál, ale staří lidé dosud znají o něm píseň, která tu často zněla:
Na blízku za městem
spatříš tam hrob,
kdo koho miluje, slzy jej skrop!
Vnislav a Běla tam spějí,
Vnislav a Běla tam spějí …
VLOŽIL: Terezie Veselá (30.05.2012)

Turista a volný čas

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

14.12.2017 - 17.01.2018

Výběrové řízení na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ (PDF 254 kB)

14.12.2017 - 03.01.2018

Výběrové řízení na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST (PDF 255 kB)

14.12.2017 - 02.01.2018

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace sídliště Jana Žižky" (PDF 2,42 MB)

14.12.2017 - 17.01.2018

Výběrové řízení na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru DERMATOVENEROLOGIE (PDF 248 kB)

14.12.2017 - 02.01.2018

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí, 13.12.2017 (PDF 1,29 MB)

12.12.2017 - 29.12.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - označení pracovních míst na silnicích a místních komunikacích obecnými schématy (PDF 114 kB)

08.12.2017 - 19.12.2017

Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva města, dne 18.12.2017 (PDF 575 kB)

06.12.2017 - 08.01.2018

Rozpočtové opatření č. 24,25/2017 (RM č. 76) (PDF 55 kB)

06.12.2017 - 20.12.2017

Usnesení ze 76. schůze rady města, dne 29.11.2017 (PDF 1019 kB)

Aktuality

15.12.2017

Telčské listy Prosinec 2017více

14.12.2017

Výběrová řízení na poskytování zdravotnických služeb v Telčivíce

14.12.2017

Volba prezidenta České republiky více

13.12.2017

Ztráty a nálezyvíce

12.12.2017

Platby za komunální odpad v roce 2018více

08.12.2017

Místní poplatkyvíce

06.12.2017

Motivační systém města Telče v oblasti odpadového hospodářstvívíce

05.12.2017

Výstraha ČHMÚ - vydaná 5. 12. 2017více

20.11.2017

Telč o Vánocích 2017více

20.11.2017

Vyhlášení výzev MAS Telčsko - Sociální služby a Prorodinná opatřenívíce

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 5739 návštěvníků, od otevření expozice 23410 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 11:58:04

  Teplota vzduchu:
  1,2 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1007,8 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 0.5
    Sluneční záření: 107 W/m²
 • Kamera LIVE