Telč VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA Mapa stránek

Nabídka spolupráce

Vážení podnikatelé,

touto cestou bych Vám rád poskytnul informaci o programech EU na období 2014 – 2020 :
- Česká republika obdrží ze Strukturálních fondů EU zhruba o 20 % méně prostředků než doposud
- první programy budou pravděpodobně administrovány nejdříve od poloviny roku 2014
- podpora bude směřovat zejména do malých a středních podniků.
- programy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu budou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj a inovace
- procesy pro administrativu žádostí a rozdělování prostředků by měly být výrazně jednodušší a dostupnější
- Program rozvoje venkova bude prioritně podporovat zemědělské podnikatele jak po stránce zemědělských činností, tak po stránce diverzifikace výroby / zemědělský podnikatel může podnikat např. v truhlářské, kovodělné, potravinářské a jiné výrobě, nebo např. při výzkumu nových postupů při zpracování potravin, výrobu ekologických produktů, či rozvoj podnikání v agroturistice/

Zkušenost z minulého období nám ukazuje, že výhodu získává ten, kdo je na vyhlášení dotace připraven a to jak ujasněním si podnikatelského záměru, tak např. pravomocným stavebním povolením, předjednáním financování s bankou, výběrem nakupované technologie, či zajištění spolupráce s výzkumným ústavem nebo vysokou školou /platí zejména u programu Potenciál, Inovace /. Jak se ukázalo, nejlépe jsou na tom ty podniky, které si vypracovaly strategický plán do budoucna a které mají „v šuplíku„ projekty alespoň na 5 let dopředu.

Nabízíme Vám :
- bezplatnou informaci o možnostech Vaší firmy v období 2014 – 2020
- spolupráci na základě rámcové smlouvy o poradenství. Na základě této smlouvy Vás budeme vést při zajišťování podkladů pro podání příslušné žádosti, budeme Vás evidovat v databázi klientů a sami Vás upozorníme na spuštění výzvy pro podávání žádosti. Tato služba je zpoplatněna 5000,- Kč + DPH. Pokud se stanete našimi klienty i při vyřizování žádosti, tato částka Vám bude vrácena a tento poplatek bude platný i na další námi sledované a podané žádosti
- sledování dotace po celou dobu udržitelnosti – tzv. „Dotační management“ . V jeho rámci provádíme např. výběrová řízení, monitorovací a závěrečné zprávy, žádosti o proplacení dotace, jsme schopni zajistit stavební dokumentaci, stavební dozor, energetický audit, či pojištění nakupované technologie nebo objektu

Těšíme se na případnou spolupráci.

Dne : 24. 3. 2014
Kontakt: František Winter; email: dotace@lit.cz; mob. tel. 608/885145
VLOŽIL: Ilona Jeníčková (26.03.2014) , UPRAVIL: Ilona Jeníčková (26.03.2014)

Podnikatel

Kalendář akcí - více
Úřední deska - více

16.02.2018 - 15.02.2021

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (PDF 298 kB)

16.02.2018 - 04.04.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Telč a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou (PDF 266 kB)

16.02.2018 - 06.03.2018

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou Závěr zjišťovacího řízení V520 - Výměna vedení el. energie (PDF 2,83 MB)

16.02.2018 - 04.04.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Telč veřejnou vyhláškou (PDF 251 kB)

16.02.2018 - 15.02.2021

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/FO o poskytnutí dotace - Diecézní charita Brno (PDF 301 kB)

15.02.2018 - 05.03.2018

Oznámení stavebního záměru - změna dokončené stavby v rámci areálu Panský dvůr Telč (PDF 459 kB)

14.02.2018 - 28.02.2018

Usnesení z 80. schůze rady města Telče, dne 7. 2. 2018 (PDF 356 kB)

14.02.2018 - 02.03.2018

Zveřejnění záměru města propachtovat část pozemku v zahrádkářské osadě Třešňovka (PDF 82 kB)

12.02.2018 - 28.02.2018

Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí 12.2.2018 (PDF 466 kB)

Aktuality

16.02.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 16.2.2018více

15.02.2018

Telčské listy Leden, Únor 2018více

15.02.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 15. 2. 2018více

12.02.2018

Místní poplatkyvíce

12.02.2018

Ztráty a nálezyvíce

01.02.2018

Odpadový motivační systém - odměnyvíce

01.02.2018

Informace o počasívíce

23.01.2018

Výstraha ČHMÚ - vydaná 23.1.2018více

22.01.2018

Čistá Vysočina 2018více

17.01.2018

Dejte hlas telčským sportovcům v anketě Sportovec okresu Jihlava roku 2017více

Mohlo by Vás zajímat:
 • Mobilní rozhlas

  V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme k 16. prosinci 2016 změnili poskytovatele služby, díky které Vás budeme i dále informovat o dění ve městě pomocí SMS a nově také prostřednictvím e-mailů a mobilní aplikace.
  Výhody nového systému jsou především v dalších komunikačních kanálech – e-maily, hlasové zprávy a mobilní aplikace, webové prostředí pro nové registrace a případné změny vašeho účtu, ad.
  Po registraci budete dále ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily či jiné zprávy o dění ve městě - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
  Mobilní rozhlas
 • Čokoláda z Telče, 2016

  V předvánoční době je možné zakoupit dárkové balení 100 g hořké čokolády s fotografiemi Telče (prosinec 2016)
  Čokoláda z Telče, 2016
 • Region Renesance (2015)

  Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.
  Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu.
  Region Renesance (2015)
 • Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz

  Nabídka práce v regionu Telče, která je propojena s portálem Prace.cz a denně aktualizována. Seznam obsahuje také nabídku Úřadu práce.
  Nabídka práce v regionu Telče - Prace.cz
 • Geofun ... hra, co svět neviděl

  GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která Tě provede zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších místech v regionu. V podstatě se jedná o geolokační zábavnou hru, kde nestačí pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé úkoly.

  Vezměte svůj chytrý telefon a zdarma si stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného obchodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci a rychlé registraci se ve výčtu geosrand (her) objeví Telčské stories. Od této chvíle již není nutné mít internetové připojení, stačí přijít se zapnutou aplikací na místo startu hry. Zde aplikace na základě vašich GPS souřadnic pozná, že jste na správném místě a celé dobrodružství může začít.
  Geofun ... hra, co svět neviděl
 • Telčské podzemí

  Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150 metrů.
  Klikaté telčské katakomby v minulosti sloužily většinou jako skladovací prostory, ale někdy se také stávaly posledním úkrytem telčských obyvatel před nepřáteli. Mnohé z nich jsou proto opředeny legendami. Podle jedné z nich mohli obránci města uprchnout z města právě některou z těchto chodeb a říká se dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.
  Zájemci o prohlídku telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se zajímavými fakty z historie města.

  Podzemí si v tomto roce prohlédlo 40 návštěvníků, od otevření expozice 23486 návštěvníků.
  Telčské podzemí
 • Telč na Seznamu.cz ve 3D

  Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen na základě snímků pořízených z letadel. 3D zobrazení umožňuje reálný pohled na mapu z ptačí perspektivy.
  Telč byla jednou z osmi lokalit, které byly na internetu k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi – http://beta.mapy.cz.
  Během času se aplikace změnila a nyní je již 3D zobrazení Telče dostupné na oficiálním mapovém portálu Mapy.cz.
  Telč na Seznamu.cz ve 3D
 • Telčské koruny

  Světová válka přinesla nejen velké utrpení pro její účastníky, bídu a zdravotní problémy v zázemí, ale postavila naše předky před řešení zcela nečekaných situací. I když velká většina z nich byla řízena centrálně, na místní samosprávy jich zbylo, z dnešního pohledu, velmi mnoho. Představitelé měst je pak řešili podle vlastního uvážení, místních možností a často zcela originálním způsobem. 
  Tak tomu bylo v Telči poté, co na počátku války vznikl velký nedostatek platidel nižších hodnot. Městská spořitelna tuto situaci vyřešila vydáním poukázek s nápisem „1K – SPOŘITELNA MĚSTA TELČE vyplatí na poukázku tuto pravou hodnotu peněžní“. Na druhé straně poukázky, které byly o rozměrech tehdejších jízdenek na vlak a podobně jako ony byly vytištěny na tuhém papíru, bylo razítko „Spořitelna města Telče“ a podpisy dvou radních, Josefa Čápa a JUDr. Petra Kusaly. 
  19. září 1914 bylo dáno do oběhu prvních 5 300 kusů poukázek a 5. října téhož roku pak dalších 1500 kusů.
  Telčské koruny
 • Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka nabízí šest zastavení, tři z nich na náměstí Zachariáše z Hradce, další pak na Belpské lávce, v zámecké zahradě a na věži kostela sv. Jakuba.
  Virtuální prohlídka
 • Telč - Jezerní růže (2012)

  Herec Miroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy českých památek UNESCO v novém dokumentárním cyklu Národní klenoty o památkách na českém území, které jsou zařazeny do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
  Divákům se tak nabízí možnost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. Všechny tyto památky se vyznačují výjimečně cennou architektonickou, uměleckou i urbanistickou hodnotou.
  Celým cyklem třinácti 26minutových dílů diváky provede herec Miroslav Táborský.
  Telč - Jezerní růže (2012)
 • Historie v datech - do roku 2014

  13. století
  poč. 13. století – Telč ústředím zeměpanského statku s dvorcem
   
  14. století
  1315 poprvé se objevuje jméno Telče v písemných pramenech
  1333 - 1334 markrabě Karel vyplatil Telč ze zástavy
  1339 Oldřich z Hradce získává Telč od krále Jana Lucemburského
  1353 první písemná zpráva o telčských měšťanech
  1354 založena městská pamětní kniha; město získává hrdelní soudní právo
  1372 Menhart z Hradce koupil pozemky na založení Staroměstského rybníka
  1386 požár, při němž vyhořel kostel sv. Jakuba a 27 měšťanských domů na náměstí
  1387 Jindřich z Hradce dává telčským měšťanům právo svobodného kšaftování, objevují se poprvé místní názvy Stará Telč a Nová Telč
  Historie v datech - do roku 2014


 • Aktuální přehled počasí pro
  TELČ 11:57:04

  Teplota vzduchu:
  -0,3 °C
  Rychlost větru:
  0 km/h
  Tlak vzduchu:
  1029,8 hPa
  Denní srážky:
  0 mm
  UV: 1.4
    Sluneční záření: 236 W/m²
 • Kamera LIVE